Borkowo – cmentarzysko megalityczne

Historia

We wsi Borkowo w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim, znajduje się cmentarzysko megalityczne z okresu neolitu sprzed 5 tysięcy lat. Znajduje się tu jedyny na terytorium Polski i na wschód od Łaby grobowiec komorowy typu korytarzowego. Budowniczowie megalitów zaliczani są do kręgu kultury pucharów lejkowatych. Podstawą ich utrzymania była hodowla zwierząt domowych i prymitywne rolnictwo. Zasoby żywności uzupełniano zbieractwem, łowiectwem i rybołówstwem. W życiu codziennym posługiwali się narzędziami z krzemienia, kamienia, kości, rogu i drewna; posiadano doskonałą umiejętność lepienia naczyń glinianych, bogato zdobionych, rozwinięte było również tkactwo. Osady zakładano na piaszczystych terasach w pobliżu wody, budując drewniane domy prostokątne lub kwadratowe. Grobowiec zbudowano dla wyjątkowego zmarłego, wodza lub kapłana. Mogło to być także miejsce kultu. Prochy zmarłych składano w dolmenie wielokrotnie, uprzątając poprzednie pochówki pod ściany komory.

Architektura

Grobowiec korytarzowy zbudowany został z 12 kamiennych bloków, nakrytych czterema kolejnymi głazami i posiada wymiary 5,5 x 1,5 metra. Pierwotnie przykryty był kopcem ziemi. Ponadto na cmentarzysku znajdują się 3 prostokątne grobowce bezkomorowe w kształcie prostokąta oraz 5 kurhanów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego