Boreczno – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Borecznie wzniesiono około 1330 roku. W kolejnych stuleciach była on kilkakrotnie remontowany i przebudowywany, m.in. w 1601 roku, kiedy to w wyniku uderzenia pioruna zniszczona została wieża. W XVII wieku budowla została także uszkodzona w czasie wojen polsko-szwedzkich.

Architektura

Jest to kościół gotycki, orientowany, jednonawowy, salowy, murowany z cegły i kamienia polnego. Wzniesiono go na planie prostokąta z niewielką zakrystią dobudowaną do szczytu wschodniego i kwadratową wieżą od zachodu – w dolnej części murowaną z kamienia, w górnej, oddzielonej poziomym pasem blendowym z cegły. W przyziemiu wieży znajduje się kruchta, do której wiedzie portal ostrołukowy o uskokowych ościeżach. Górne jej partie ozdobiono tynkowanymi wnękami. Całość zamknięto dachem czterospadowym krytym dachówką. Korpus nawowy został oszkarpowany, a jego ściany podzielono oknami ostrołukowymi. Szczyt wschodni, schodkowy udekorowano blendami ostrołukowymi. Wnętrze nawy przykryto pozornym (drewnianym) sklepieniem kolebkowym. Wystrój i wyposażenie wnętrza utrzymane jest w stylu barokowym choć zobaczyć można gotycką chrzcielnicę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego