Boreczno – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Borecznie wzniesiono około 1330 roku. W kolejnych stuleciach była on kilkakrotnie remontowany i przebudowywany, m.in. w 1601 roku, kiedy to w wyniku uderzenia pioruna zniszczona została wieża. W XVII wieku budowla została także uszkodzona w czasie wojen polsko-szwedzkich.

Architektura

   Jest to kościół gotycki, orientowany, jednonawowy, salowy, murowany z cegły i kamienia polnego. Wzniesiono go na planie prostokąta z niewielką zakrystią dobudowaną do szczytu wschodniego i kwadratową wieżą od zachodu – w dolnej części murowaną z kamienia, w górnej, oddzielonej poziomym pasem blendowym z cegły. W przyziemiu wieży znajduje się kruchta, do której wiedzie portal ostrołukowy o uskokowych ościeżach. Górne jej partie ozdobiono tynkowanymi wnękami. Całość zamknięto dachem czterospadowym krytym dachówką. Korpus nawowy został oszkarpowany, a jego ściany podzielono oknami ostrołukowymi. Szczyt wschodni, schodkowy udekorowano blendami ostrołukowymi. Wnętrze nawy przykryto pozornym (drewnianym) sklepieniem kolebkowym. Spośród pierwotnego wyposażenia zobaczyć można jedynie gotycką chrzcielnicę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego