Bolków – kościół św Jadwigi

Historia

Budowle wzniesiono około 1250 roku.  Początkowo nosił nazwę kościoła św Krzyża. Wzmiankowano go po raz pierwszy w 1298 roku i w tym czasie otrzymał wezwanie imienia św. Jadwigi, nadane biskupa wrocławskiego Tomasza II. W XIV wieku dobudowano dwie boczne nawy. W 1428 roku na skutek najazdu husytów została częściowo uszkodzona wieża. Kolejnych zniszczeń dokonali Szwedzi w 1646 roku. Wieżę odbudowano dopiero w 1816 roku, a gruntowny remont przeprowadzono w 1846. Niestety usunięto wtedy gotyckie szczyty i osadzono obecny czterospadowy dach, usunięto także wczesnogotyckie małe okna, które zostały zastąpione obecnymi.

Architektura

Pierwotnie była to budowla murowana na planie krzyża greckiego z dobudowaną od południa zakrystią i wieżą o formach wczesnogotyckich. Od XIV wieku świątynia była budowlą trójnawową, halową z prezbiterium na planie prostokąta. W części wczesnogotyckiej zachowały się sklepienia krzyżowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.