Bolesławiec Śląski – bazylika Wniebowzięcia NMP

Historia

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja zlokalizowany jest we wschodniej części starego miasta. W miejscu tym w XIII wieku stał drewniany kościół św Doroty, a w 1298 roku stanął gotycki kościół, który został zniszczony podczas wojen husyckich w 1429 roku. Obecna świątynia powstawała od 1442 roku aż do XVI wieku. Główna budowa trwała w latach 1482-1492. W czasie wojny 30-letniej w 1642 roku kościół spłonął, po czym odbudowany został z wnętrzami w stylu barokowym. Kolejną modernizację przeszedł w XIX wieku.

Architektura

Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego. Jest to trzynawowa pseudobazylika z dwunawowym prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Od północy przylega dwukondygnacyjna zakrystia, zaś od południa otwarta kruchta i cztery kaplice wybudowane na początku XVI wieku. Od zachodu stoi kwadratowa w przyziemiu, a ośmioboczna na czwartej kondygnacji wieża. Prezbiterium ma sklepienie krzyżowo-żebrowe, a nawa główna – kolebkowe. Mury budynku od północy i wschodu wzmocnione są przyporami. Wyposażenie wnętrza kościoła jest niestety w większości barokowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.