Bojszów – kościół Wszystkich Świętych

Historia

Kościół Wszystkich Świętych w Bojszowie pojawia się w źródłach pisanych w 1447 roku, jednak badania dendrologiczne wskazały, że obecny kościół pochodzi z 1506 roku. Wzniesiony został z fundacji rodziny Ozorowskich. W  1545 roku do bryły świątyni dobudowana została wieża.

Architektura

Kościół wzniesiono w konstrukcji zrębowej, jest on orientowany. Do nawy przylega trójbocznie zamknięte, węższe i niższe prezbiterium z zakrystią, oraz wieża z kruchtą. Wieża posiada konstrukcję słupową, a ściany są szalowane deskami, posiada podwieszoną izbicę ze stożkowym, ośmiobocznym hełmem. Dach kościoła kryty gontem wieńczy wieżyczka z sygnaturką. Świątynia otoczona jest sobotami, a od południa do nawy dobudowano tzw. babiniec (wejście dla kobiet). Do późnogotyckich elementów wystroju należą portale z XVI wieku zamknięte trójlistnymi łukami, a także XVI-wieczna, dębowa kropielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.