Bojszów – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół Wszystkich Świętych w Bojszowie pojawia się w źródłach pisanych w 1447 roku, jednak badania dendrologiczne wskazały, że obecny kościół pochodzi z 1506 roku. Wzniesiony został z fundacji rodziny Ozorowskich. W  1545 roku do bryły świątyni dobudowana została wieża.

Architektura

   Kościół wzniesiono w konstrukcji zrębowej, jako budowlę orientowaną względem stron świata z korpusem nawowym usytuowanym dłuższymi bokami na linii wschód – zachód. Do nawy od strony wschodniej przylega trójbocznie zamknięte, węższe i niższe prezbiterium z zakrystią na północy, oraz wieża z kruchtą po stronie zachodniej. Wieża posiada konstrukcję słupową, a jej ściany są szalowane deskami. W górnej konsygnacji posiada podwieszoną izbicę ze stożkowym, ośmiobocznym hełmem. Dach kościoła pokryty został gontem i zwieńczony wieżyczką z sygnaturką. Świątynia otoczona jest sobotami, a od południa do nawy dobudowano tzw. babiniec (wejście dla kobiet). Do późnogotyckich elementów wystroju należą portale z XVI wieku zamknięte trójlistnymi łukami, a także XVI-wieczna, dębowa kropielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.