Bogaczów – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św Wawrzyńca w Bogaczowie został wzniesiony prawdopodobnie na początku XIV wieku. Po raz pierwszy wzmiankowano go w źródłach historycznych w 1323 roku.  Był wielokrotnie remontowany i modernizowany. W XVII wieku został częściowo przebudowany w stylu baroku. W okresie reformacji przeszedł na własność luteranów i był przez nich użytkowany do 1668 roku.

Architektura

   Kościół powstał jako orientowana względem stron świata, gotycka budowla z prostokątnym korpusem nawowym i węższym prezbiterium zakończonym wielobocznie. Od strony zachodniej wzniesiono wysoką wieżę, a od północy zakrystię. Nawa i zakrystia przekryte są dachami dwuspadowymi, nad prezbiterium umieszczono dach dwuspadowy, przechodzący w namiotowy, a wzmocniona dwiema przyporami wieża, została nakryta dachem namiotowym zakończonym ostrosłupową iglicą. Dach nawy został obniżony w czasach nowożytnych, o czym świadczą ślady na wschodniej ścianie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa zabytek.pl, Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, Bogaczów.