Bochotnica – zamek

Historia

Bochotnicę  po raz pierwszy wymieniają źródła pisane w 1317 roku. Sam zamek został zbudowany prawdopodobnie około połowy XIV wieku przez rodzinę Firlejów  po najeździe Tatarów na Lubelszczyznę w 1341 roku. Jest on wspomniany w dokumencie sprzedaży obronnej rezydencji  przez Jana z Bejsc w 1399 roku. W latach 60-tych XV wieku zamek przeszedł w ręce Zbąskich, a następnie Oleśnickich i Samborzeckich. W 1585 roku opisywany już był jako obiekt tak zniszczony, że grożący ruiną. Nie wiadomo kiedy został ostatecznie opuszczony. Dzieła zniszczenia dopełniło osuwanie się w XIX wieku północnego i wschodniego zbocza góry zamkowej.

Architektura

W pierwszej fazie przypadającej na XIV wiek wzniesiono z miejscowego kamienia zamek z murami obwodowymi na planie wydłużonego wieloboku. Wzdłuż północnego odcinka murów stał jednotraktowy budynek mieszkalny. Wjazd znajdował się w południowym odcinku muru. Bramę zapewne poprzedzał most zwodzony nad suchą fosą. W drugiej fazie przypadającej na przełom XV i XVI wieku wzniesiono z kamienia i cegły drugi dom mieszkalny posiadający trzy kondygnacje. Usytuowano go wzdłuż południowej kurtyny muru. Nową bramę wjazdową zlokalizowano w południowo – zachodnim narożniku.

Stan obecny

Obecnie zamek w Bochotnicy to malowniczo usytuowana ruina, która niestety niewiele mówi o jego oryginalnym wyglądzie. Ocalały tylko dwa fragmenty murów, mianowicie skrzydło południowe z otworami okiennymi i relikty starszej części północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.