Bobrowo – kościół św Jakuba

Historia

Kościół św Jakuba w Bobrowie wzniesiono z inicjatywy biskupa Heidenryka. W 1260 roku rozpoczęto budowę prezbiterium i nawy, którą rozbudowano na początku XIV wieku. Prawdopodobnie był to jeden z najwcześniejszych obiektów sakralnych w regionie brodnickim.

Architektura

Świątynia jest murowana z cegły o układzie gotyckim, na podmurówce z głazów narzutowych. Najstarszymi elementami są prezbiterium i nawa. Pierwotna wieża była drewniana, dopiero w pierwszej połowie XVII wieku zastąpiono ją wieżą murowaną. Od północy do prezbiterium przylega sklepiona zakrystia, kruchtę dobudowano w okresie baroku. Ściany kościoła zwieńczone tynkowanym fryzem opaskowym, posiadają  ostrołukowe otwory okienne .

pokaż kościół na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego