Bobrowo – kościół św Jakuba

Historia

   Kościół św Jakuba w Bobrowie wzniesiono z inicjatywy biskupa chełmińskiego Heidenryka. W 1260 roku rozpoczęto budowę prezbiterium i nawy, którą rozbudowano na początku XIV wieku. Prawdopodobnie był to jeden z najwcześniejszych obiektów sakralnych w regionie brodnickim.

Architektura

   Świątynia jest murowana z cegły o układzie gotyckim, na podmurówce z głazów narzutowych. Najstarszymi elementami są kwadratowa w planie nawa oraz węższe prezbiterium o trójbocznym zamknięciu po stronie wschodniej. Pierwotna wieża była drewniana, dopiero w pierwszej połowie XVII wieku zastąpiono ją wieżą murowaną. Od północy do prezbiterium przylega sklepiona zakrystia, kruchtę dobudowano już w okresie baroku. Ściany kościoła zwieńczone zostały tynkowanym fryzem opaskowym i przeprute ostrołukowymi otworami okiennymi. Narożniki zachodnie nawy oraz prezbiterium zostały wzmocnione przyporami.

pokaż kościół na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa bobrowo.org.pl, Kościół Parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Bobrowie.