Bobolice – zamek

Historia

Zamek w Bobolicach zbudowany został około 1350 roku przez króla Kazimierza Wielkiego w ramach  systemu obronnego zachodniej granicy Królestwa Polskiego. W 1370 roku Ludwik Węgierski z okazji koronacji nadał go Władysławowi Opolczykowi, który następnie przekazał twierdze Węgrowi Andrzejowi Schony. Kilkanaście lat później król Władysław Jagiełło musiał odbijać zamek zbrojnie, gdyż stał się on zbójeckim gniazdem. W końcu XIV i w XV wieku władali nim m.in. Szafrańcowie, Trestkowie, Krezowie, a później Chodakowscy, Męcińscy i Myszkowscy. Do pierwszych poważnych zniszczeń przyczynił się najazd arcyksięcia Maksymiliana Habsburga z 1587 roku, następnie okres wojen szwedzkich w połowie XVII wieku. Ostatnie informacje o zamieszkaniu zamku pochodzą z początku XVIII wieku, później z pewnością został opuszczony i zaczął popadać w stopniowo rozbieraną ruinę. W 2011 roku został odbudowany przez prywatnego inwestora.

Architektura

Niestety nie ma danych do dokładnego rozpoznania średniowiecznego układu przestrzennego zamku. Wśród szczątków murów można było wyróżnić mur obwodowy biegnący po krawędziach wzgórza. W jego obrębie zawierał się dom mieszkalny. Prawdopodobnie w XV wieku dodano półkoliste wieże wzmacniające system obronny. Do zamku górnego przylegało podzamcze z murem obwodowym i wjazdem od strony wschodniej. Późniejsze modernizacje polegały na rozszerzeniu części mieszkalnej z komnatami i kaplicą na piętrach oraz kuchnią, spiżarnią i skarbcem w przyziemiu.

Stan obecny

Zamek bobolicki poddźwignięty został z ruin, jednak efekt końcowy wzbudza wiele kontrowersji.  Podobno nad odbudową czuwało grono specjalistów, jednak nie zmienia to faktu, iż z powodu braku przekazów źródłowych nie możemy być pewni tego jak zamek rzeczywiście wyglądał. Kolejnym problemem jest sztuczność i brak klimatu nowego zamku. Udostępniony jest on do zwiedzania w czwartki, piątki, soboty i niedzielę w godzinach: 10:00 – 16:00.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.