Blizne – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Gotycki kościół Wszystkich Świętych w Bliznem pochodzi z połowy XV wieku. Jego wieża wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumentach wizytacyjnych biskupa przemyskiego z 1646 roku. Stanowiła doskonały punkt obserwacyjny, być może powstała z powodu najazdu tatarskiego na ziemie sanockie w 1624 roku. Usytuowanie jej przy głównym wejściu do świątyni dawało dodatkowe zabezpieczenie wnętrza kościoła, który w czasie zbrojnego najazdu był miejscem schronienia mieszkańców wsi. W 1744 roku została dobudowana kruchta południowa.

Architektura

   Kościół w całości wzniesiono z ociosanych bierwion jodłowych, połączonych na zrąb, położonych na dębowej podwalinie. Zgodnie z obowiązującym wówczas schematem świątynia składa się z jednej nawy na rzucie zbliżonym do kwadratu i węższego prostokątnego prezbiterium  z dostawioną do niego od strony północnej prostokątną zakrystią. Do kościoła prowadzą dwa wejścia powiększane z upływem czasu: główne w ścianie zachodniej i drugie w ścianie południowej. W myśl średniowiecznej tradycji okna umiejscowiono od strony południowej (wyjątkiem jest jedno okno we wschodniej ścianie apsydy i dwa niewielkie w ścianie zachodniej). Nawa i prezbiterium nakryte zostały jednym dwuspadowym dachem o niezwykle mocnej konstrukcji więźby tzw. storczykowej. Wieżę o trzech kondygnacjach zbudowano w konstrukcji słupowo-ramowej. Wzmocniona jest licznymi zastrzałami i zwieńczona wydatną izbicą. Wnętrze  prezbiterium i nawy kościoła pokryte jest polichromią z  1549 roku.

Stan obecny

   Kościół w Bliznem jako jeden z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Udostępniony jest do zwiedzania w okresie kwiecień – październik od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od 10.00 do 16.00, w niedziele od 12.00 do 15.00. Zwiedzanie wewnątrz możliwe jest tylko pod opieką miejscowego przewodnika.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.