Biskupin – gród

Historia

   Na podstawie badań dendrochronologicznych drewnianych elementów ustalono, iż gród powstał w okresie kultury łużyckiej, najprawdopodobniej w 738 roku p.n.e.  i zasiedlony był przez kolejnych 150 lat. Po jego opuszczeniu, najprawdopodobniej z powodu podniesienia się poziomu wód w jeziorze, w V/IV wieku p.n.e. powstała kolejna, tym razem otwarta osada.  Jej ludność trudniła się rolnictwem, rybołówstwem, zbieractwem i rzemiosłem. Ostateczny upadek wiązał się ze wzrostem znaczenia dynastii piastowskiej w X wieku.

Architektura

    Osada założona na podmokłej wyspie jeziora biskupińskiego miała owalny kształt i powierzchnie około 2 ha. Wewnątrz znajdowało się około 106 domostw, przeciętnie o wymiarach 8×10 metrów, rozmieszczonych rzędami. Dzielące je ulice wyłożono drewnem. Całe założenie otoczono skrzynkowym wałem drewniano-ziemnym o długości 640 metrów, szerokości 3 metrów i domniemanej wysokości do 6 metrów, w którym znajdowała się brama wjazdowa. Gród otoczony był falochronem o szerokości od 2 do 9 metrów, zbudowanym z ukośnie wbitych pali.

Stan obecny

    Biskupin to jedno z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce. Odkryte zostało w 1933 roku dzięki pracom melioracyjno-irygacyjnym, które doprowadziły do obniżenia poziomu wód w jeziorze biskupińskim. Miejscowa ludność zaczęła odnajdywać zabytkowe przedmioty, nie zdając sobie sprawy z wagi odkrycia. Miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer powiadomił okoliczne władze, które jednak nie wykazały specjalnego zainteresowania. Dopiero dotarcie do profesora Józefa Kostrzewskiego z Poznania spowodowało podjęcie decyzji o rozpoczęciu badań jeszcze w tym samym roku. Wykopaliska w Biskupinie prowadzone w okresie międzywojennym, jak i po wojnie były przykładem najwyższego możliwego wówczas poziomu metodycznego prowadzenia badań, stanowiąc wzór do naśladowania nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
    Gród w Biskupinie zawiera pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Ponadto zwiedzić można odtworzone neolityczne domostwa pierwszych rolników z 4 tyś p.n.e., wioskę wczesnopiastowską z X-XI wieku, oraz obóz mezolityczny z 8 tyś p.n.e. Oprócz rekonstrukcji w Biskupinie znajduje się muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn biskupiński, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z rezerwatem archeologicznym można zwiedzać przez cały rok codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00, jedynie w okresie zimowym do zmroku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego