Birów – gród

Historia

Najstarsze ślady osadnictwa na górze Birów dotyczą schyłku epoki neolitu oraz początku epoki brązu. Wiadomo również, że miejsce to zasiedlali w VI-V w p.n.e. przedstawiciele kultury łużyckiej. Następnie w wiekach IV i V n.e. górę zamieszkiwały plemiona germańskie, znaleziono z tego okresu szereg pozostałości naczyń. Ciągłość osadniczą kontynuowali od VIII wieku Słowianie, którzy zdecydowali się na ufortyfikowanie góry od strony północno-wschodniej wałem kamienno-drewnianym oraz od strony zachodniej murem na zaprawie wapiennej. Uzupełniono w ten sposób naturalne ściany tworzone przez ostańce skalne. Gród spalony został w pierwszej połowie XIV wieku, co prawdopodobnie miało związek z walkami toczonymi między Władysławem Łokietkiem a królem czeskim, Wacławem II. Nie został już więcej odbudowany.

Stan obecny

Obecnie na Górze Birów znajduje się rekonstrukcja grodziska średniowiecznego, która niestety nie przybliża nas do rzeczywistego wyglądu dawnych umocnień. Zastrzeżenia budzi m.in. wygląd chaty, umiejscowienie głównej bramy czy wieża strażnicza. Warto mieć nadziej, iż przynajmniej niektóre z tych elementów zostaną w przyszłości poprawione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego