Binarowa – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej datowany jest na około 1500 rok. W 1596 roku dostawiono do korpusu nawy wieżę, a na początku XVII wieku kościół otoczono sobotami i wzniesiono na dachu nawy wieżyczkę sygnaturkową. W latach 1641-1650 przekształcono chór muzyczny, powiększono okna i wykonano nową polichromię, a w 1844 roku dobudowano dodano kaplicę Aniołów Stróżów. W 1908 roku dachy nawy, prezbiterium oraz górne partie wieży pokryto blachą ocynkowaną, a szalunek gontowy ścian zastąpiono deskowaniem. Od lat 90-tych XX stulecia trwają prace mające na celu przywrócenie kościołowi wyglądu sprzed 1908 roku.

Architektura

   Świątynia zbudowana została z drewna jodłowego, jako budowla orientowana względem stron świata, o konstrukcji zrębowej (wzniesiona bez użycia gwoździ), jednonawowa, z dobudowaną wieżą od zachodu. Do nawy kościoła  przylega węższe, prostokątne prezbiterium  z dostawioną od północy zakrystią. Od północy do nawy dobudowano w XVII wieku znacznych rozmiarów kaplicę Aniołów Stróżów, a od południa kruchtę. Wieża jest konstrukcji słupowo-ramowej, o ścianach silnie zwężających się ku górze, z nadwieszoną izbicą, zwieńczoną hełmem. Wnętrze nakryto stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami (przedłużeniami górnych bali bocznych ścian prezbiterium przez całą długość nawy). Świątynię zdobi w środku piękna, zabytkowa polichromia z XVI i XVII wieku, ukazująca sceny z Nowego Testamentu oraz widoki ówczesnego Biecza.

Stan obecny

   Kościół w Binarowej jest jednym z najcenniejszych drewnianych późnogotyckich kościołów w Polsce i Europie, dzięki czemu wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Poszczycić się może między innymi najstarszą zachowaną drewnianą wieżą przykościelną. Spośród jego pierwotnego wyposażenia zachował się ołtarz główny z figurą Matki Boskiej z drugiej ćwierci XV wieku, kamienna chrzcielnica z 1522 roku i gotycki dzwon z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.