Binarowa – kościół św Michała

Historia

Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej datowany jest na około 1500 rok. W 1596 roku dostawiono do korpusu nawy wieżę, a na początku XVII wieku kościół otoczono sobotami i wzniesiono na dachu nawy wieżyczkę sygnaturkową. W latach 1641-1650 dodano kaplicę Aniołów Stróżów, przekształcono chór muzyczny, powiększono okna i wykonano nową polichromię. W 1908 roku dachy nawy, prezbiterium oraz górne partie wieży pokryto blachą ocynkowaną, a szalunek gontowy ścian zastąpiono deskowaniem. Od lat 90-tych XX stulecia trwają prace mające na celu przywrócenie kościołowi wyglądu sprzed 1908 roku.

Architektura

Świątynia jest zbudowana z drewna jodłowego, orientowana, konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z dobudowaną wieżą od zachodu. Jest ona konstrukcji słupowo-ramowej, o ścianach silnie zwężających się ku górze, z nadwieszoną izbicą, zwieńczoną hełmem. To najstarsza znana drewniana wieża przykościelna. Do nawy kościoła  przylega węższe, prostokątne prezbiterium  z dostawioną od północy zakrystią. Od północy do nawy dobudowano w XVII wieku znacznych rozmiarów kaplicę Aniołów Stróżów, a od południa kruchtę. Wnętrze nakryto stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami. Świątynię zdobi w środku piękna, zabytkowa polichromia z XVI i XVII wieku, ukazująca sceny z Nowego Testamentu oraz widoki ówczesnego Biecza. Na wyposażeniu kościoła znajduje się m.in. ołtarz główny z figurą Matki Boskiej z drugiej ćwierci XV wieku, kamienna chrzcielnica z 1522 roku i gotycki dzwon z XV wieku.

Stan obecny

Kościół w Binarowej jest jednym z najcenniejszych drewnianych późnogotyckich kościołów w Polsce i Europie, dzięki czemu wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

 

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.