Bierzgłowo – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie powstał po 1300 roku, a pierwsze wzmianki pisane o nim pochodzą z roku 1319. Świątynia ta, pierwotnie nosząca wezwanie św. Wawrzyńca, zaliczana jest do jednej z najstarszych budowli sakralnych na Ziemi Chełmińskiej.

Architektura

   Kościół jest prostą gotycką, orientowaną względem stron świata (z prezbiterium skierowanym w stronę wschodnią) budowlą salową, zbudowaną w przeważającej części z ciosanych kamieni polnych przy oszczędnym użyciu cegły w portalach okiennych i szczytach. Założony został na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium i przykryty dwuspadkowym dachem. Krótsze boki zwieńczono dwoma szczytami schodkowymi zdobionymi blendami. Do zwieńczonego płaskim, drewnianym stropem wnętrza prowadziły dwa ostrołukowe, bogato profilowane portale: zachodni i południowy.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego pierwotny układ przestrzenny, zakłócony jedynie przez neogotycką kruchtę po stronie południowej. Spośród dwóch szczytów zachodni jest oryginalny gotycki, a wschodni neogotycki. Średniowieczne elementy wyposażenia kościoła nie zachowały się.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa parafiabierzglowo.wordpress.com, Kościół w Bierzgłowie.