Bierzgłowo – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie powstał po 1300 roku, a pierwsze wzmianki pisane o nim pochodzą z roku 1319. Świątynia ta, pierwotnie nosząca wezwanie św. Wawrzyńca, zaliczana jest do jednej z najstarszych budowli sakralnych na Ziemi Chełmińskiej.

Architektura

Kościół jest gotycki, orientowany, zbudowany w przeważającej części z ciosanych kamieni polnych przy oszczędnym użyciu cegły w portalach okiennych i szczytach. Założony w rzucie poziomym na planie prostokąta, przykryty dwuspadkowym dachem. Boki wieńczą dwa szczyty schodkowe z których zachodni jest gotycki, a wschodni neogotycki. Późnym dodatkiem jest też neogotycka kruchta na stronie południowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego