Bierutów – kościół św Katarzyny

Historia

   Pierwotny kościół św. Katarzyny w Bierutowie został prawdopodobnie wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku, po lokacji miasta, jako świątynia związana z pobliskim zamkiem. W 1300 roku po raz pierwszy wzmiankowano w źródłach pisanych jego proboszcza, którym był wówczas niejaki Jan. W XIV wieku wzniesiono nowe gotyckie prezbiterium, lecz w pierwszej połowie XV wieku budowla została zniszczona w trakcie najazdu husytów. W trakcie odbudowy, jeszcze w tym samym stuleciu, kościół znacznie powiększono, dobudowując korpus nawowy i wieżę. Kolejne zniszczenia przyniósł pożar z 1603 roku, a zwłaszcza pożar miasta z 1659 roku, w trakcie którego zawaleniu uległa część sklepień, wieży i szczyt dachu. Odbudowa rozpoczęła się w 1661 roku przy znacznym wsparciu finansowym księcia Sylwiusza Nimroda wirtemberskiego. Dzięki jego pomocy do 1689 usunięto zniszczenia i ufundowano nowe, barokowe wyposażenie. W 1765 roku kolejny pożar zniszczył górną część wieży i dzwony. Pod koniec drugiej wojny światowej budynek został zdewastowany i ograbiony, wywieziono dużą część wyposażenia.

Architektura

   Kościół po odbudowie z XV wieku osiągnął formę orientowanej względem stron świata bazyliki składającej się z trójprzęsłowego korpusu nawowego oraz czteroprzęsłowego, prostokątnego w planie prezbiterium o szerokości odpowiadającej nawie głównej. W północno –  zachodnim narożniku usytuowana została czworoboczna wieża, a po południowo – wschodniej stronie prezbiterium zakrystia. Cała budowla wzmocniona została licznymi przyporami pomiędzy którymi poprzepruwano ostrołukowe okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa www.bierutow.pl, Zabytki.