Biedrzychów – kościół Narodzenia św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół parafialny w Biedrzychowie po raz pierwszy wzmiankowany był w 1335 roku, a przyjmuje się, iż wzniesiono go niewiele wcześniej, na początku XIV wieku. W pierwszej połowie XV wieku został zniszczony w trakcie jednej ze zbrojnych wypraw husytów na tereny Śląska, lecz wkrótce później został odbudowany Około połowy XVI wieku przejęty został przez protestantów, którym służył aż do 1945 roku. W roku 1593 do korpusu kościoła dobudowana została wieża, możliwe także iż przedłużono wówczas nieznacznie nawę.  Kościół był wielokrotnie remontowany, w trakcie jednej z renowacji w XVIII wieku dostawiono po północnej stronie zakrystię (prawdopodobnie na miejscu starszej), a po drugiej wojnie światowej współczesny aneks.

Architektura

   Kościół wzniesiono pośrodku wsi jako budowlę orientowaną względem stron świata, murowaną z łamanego granitu. W średniowieczu składał się z krótkiej czworobocznej nawy oraz węższego prezbiterium, zakończonego po stronie wschodniej trzema bokami. Obie te części przykryto dachami dwuspadowymi i wzmocniono od zewnątrz masywnymi przyporami. Pomiędzy nimi umieszczono wąskie, ostrołukowe okna. Pomimo posiadania przypór nawę wieńczył płaski, drewniany strop, natomiast w prezbiterium założono sklepienie krzyżowo-żebrowe z zachowanym zwornikiem w formie rozety. Z prezbiterium do zakrystii prowadził XV-wieczny gotycki ostrołukowy portal z profilowanymi ościeżami. Ostrołuczny portal wejściowy umieszczono także w południowej elewacji nawy, tuż obok niewielkiej niszy przeprutej w przyporze.
   W XVI wieku do zachodniej fasady kościoła dobudowano smukłą, czworoboczną wieżę. W trakcie tych prac prawdopodobnie nieznacznie przedłużono również korpus nawowy. Elewacje wieży przepruto wąskimi otworami szczelinowymi i większymi oknami na górnej kondygnacji, gdzie zawieszone były dzwony.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytek.pl, kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela Biedrzychów.