Biecz – kolegiata Bożego Ciała

Historia

   Pierwszy kościół drewniany w Bieczu wzmiankowany jest w 1326 roku. Budowę obecnego rozpoczęto w drugiej połowie XV wieku a ukończono około 1519 roku. Na belce łuku tęczowego wyryto datę 1488, w tym też roku prawdopodobnie musiało już istnieć prezbiterium. Jeszcze w latach 1521-1560 wzdłuż naw bocznych dobudowano kaplice.

Architektura

   Kościół ma styl późnogotycki i prezentuje wysoką wartość architektoniczną. Jest to jeden z najświetniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce z licznymi cennymi zabytkami ruchomymi we wnętrzu. Do czasów obecnych przetrwał bez większych zmian i przebudowań. Wybudowany jest z cegły z użyciem piaskowca do części konstrukcyjnych i dekoracyjnych, kryty blachą, trójnawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Korpus nawowy jest ogromny, o układzie halowym, przy czym nawy boczne są o połowę węższe od nawy głównej. Pomiędzy przypory naw bocznych wstawione zostały kaplice, po cztery z każdej strony oraz pomiędzy nimi dwie kruchty, pierwotnie dwukondygnacyjne i otwarte na zewnątrz podcieniami. Ponieważ korpus ma układ halowy, o połowę niższe kaplice sprawiają wrażenie naw bocznych, dostawionych do nienaturalnie szerokiej części środkowej.
   We wnętrzu znajdują się gotyckie sklepienia. W prezbiterium (które pierwotnie do końca XV wieku kryte było drewnianym stropem) i nawie głównej sieciowe, w nawach bocznych, kruchtach i części pomieszczeń przybudówki krzyżowe, a w kaplicach gwiaździste.
   Wolnostojąca  gotycka dzwonnica z XV i XVI wieku nadbudowana jest na baszcie zwanej Rzeźniczą. Zbudowana z cegły, posiada otwory strzelnicze zachowane w najwyższej kondygnacji oraz kroksztyny na wysokości piętra, stanowiące podpory dawnego ganku, obiegającego dzwonnice. Do wieży przylegała kaplica św. Barbary z XV wieku, a w przedłużeniu kaplicy zlokalizowana jest stara plebania, zbudowana w okresie późnego gotyku, lecz wielokrotnie przebudowywana. Jej zachodnią ścianę stanowi fragment dawnego miejskiego muru obronnego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.