Białowice – kościół Najświętszego Serca Jezusa

Historia

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa, zbudowano w końcu XV lub na początku XVI wieku z wykorzystaniem murów starszej świątyni. W XVIII wieku został powiększony o zakrystię i kruchtę. Od  czasu reformacji do 1945 roku służył ewangelikom.

Architektura

Jest to obiekt murowany z kamienia polnego, jednonawowy z wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i prostokątną wieżą od zachodu. Prezbiterium wzmocniono grubymi przyporami. Do jego północnej ściany dobudowana została nowożytna zakrystia, a przy nawie umieszczono kruchtę. We wnętrzu kościoła znajdują się renesansowe drewniane empory wykonane przez Martena Bisela w 1567 roku, a prezbiterium nakryte jest sklepieniem sieciowym. Zachowała się również późnoromańska kamienna chrzcielnica z XIII wieku. Kościół otoczony jest XV-wiecznym kamiennym murem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.