Białogard – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie został wybudowany na początku XIV stulecia. Jednak już wcześniej było to miejsce kultu – pogański chram, a następnie kaplica, wybudowana przez św. Ottona z Bambergu w roku 1124. W 1517 roku wzniesiono wieżę, którą wkrótce rozebrano i w 1561 roku zastąpiono nową, niższą. Budowla była wielokrotnie trawiona przez pożary (między innymi w 1506 i 1670 roku) z powodu których musiała być poddana gruntownej restauracji po 1890 roku, kiedy to odbudowano sklepienia nawy głównej i fryzy w prezbiterium oraz zrekonstruowano fryz w nawie głównej.

Architektura

Obecna gotycka świątynia jest jak większość średniowiecznych kościołów budowlą orientowaną na linii wschód – zachód, trzynawową, murowaną z cegły o układzie wendyjskim, na fundamencie kamiennym. Od zachodu do korpusu przylega czterokondygnacyjna wieża na planie kwadratu, od wschodu trójprzęsłowe prezbiterium z wielobocznym zamknięciem, a od strony północnej, przy prezbiterium mieści się zakrystia, oraz przy zachodnim przęśle nawy północnej kaplica. Sklepienie gwiaździste nawy głównej i naw bocznych jest podparte przez ośmioboczne filary, połączone ostrołukowymi, profilowanymi arkadami. Gwiaździstymi sklepieniami zwieńczono także prezbiterium, zakrystię i północną kaplicę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.