Białęgi – kościół św Andrzeja

Historia

   Kościół św Andrzeja powstał w drugiej połowie XIII wieku. W XIX stuleciu zamieniony został na spichlerz zbożowy, zamurowano wówczas boczne portale. Po wojnie w wyniku zaniedbań popadł w ruinę, dopiero w 2006 roku rozpoczęto jego renowację oraz adaptację  do funkcji sakralnych.

Architektura

   Kościół jest budowlą salową wzniesioną z kostki granitowej na planie prostokąta. Elewacje północna, południowa i wschodnia przeprute są wąskimi i podłużnymi oknami ostrołukowymi. Pierwotny główny wejściowy portal południowy jest obecnie zamurowany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego