Besiekiery – zamek

Historia

Budowę zamku łączy się ze stolnikiem brzeskim Mikołajem Sokołowskim w końcu XV lub na początku XVI wieku. W końcu XVI wieku obiekt należał do Andrzeja Batorego, a w połowie XVII wieku wyremontował go i przebudował wojewoda brzesko-kujawski Jan Szymon Szczawiński. Niestety od XVII-XVIII wieku inwentarze notują postępujący upadek zamku, przyspieszony pożarem w 1731 roku, a następnie rozebraniem górnego piętra. Jeszcze w XIX wieku kryty strzechą dom pełnił funkcje gospodarcze.

Architektura

Zamek był obiektem późnogotyckim, składającym się z murów obronnych, domu i wieży bramnej, zbudowanych z cegły na kamiennym fundamencie. Całość czworoboku mierzyła 38×40 metrów. Główny dom zamkowy posiadał aż trzy mieszkalne poziomy po cztery izby każdy. W połowie XVII wieku ściany zostały pokryte tynkami, w południowej części obok wieży dostawiono dwa nowe budynki, a od wschodniej i zachodniej kurtyny murów – krużganki. Przebudowy te zatarły późnogotycką surowość założenia zamkowego.

Stan obecny

Zamek zachowany jest w formie trwałej ruiny otoczonej nawodnioną fosą. Widoczny jest pełen obwód murów oraz ruina głównego domu zamkowego z zaznaczonymi podziałami wewnętrznymi oraz około 18 metrowej wysokości fragment wieży bramnej. Po przeprowadzeniu działań konserwatorskich zamek udostępniono do zwiedzania. Wstęp wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Kajzer L. Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.