Barzowice – kościół św Franciszka

Historia

Kościół św Franciszka pochodzi z pierwszej połowy XV wieku. Restaurowany był w 1850 roku.

Architektura

Kościół zbudowany jest z cegły i posadowiony na cokole z kamienia polnego. Jest to budowla jednonawowa, salowa, choć po znacznej szerokości wnętrza kościoła i przy niewielkiej rozpiętości łuków tarczowych można przypuszczać, iż pierwotnie planowano kościół jako budowlę trójnawową. Od strony zachodniej znajduje się wieża, niewiele wystająca ponad namiotowy dach nawy, a od strony wschodniej wielobocznie zamknięte prezbiterium. Regularnie rozstawione otwory okienne zwieńczone są ostrymi łukami, a ściany oskarpowane.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego