Barzowice – kościół św Franciszka

Historia

   Kościół św. Franciszka w Barzowicach wzniesiony został w pierwszej połowie XV wieku. W połowie XIX stulecia restaurowany był w stylistyce neogotyckiej.

Architektura

   Kościół zbudowany został z cegły i posadowiony na cokole z kamienia polnego. Jest to budowla jednonawowa, salowa, choć po znacznej szerokości wnętrza kościoła i przy niewielkiej rozpiętości łuków tarczowych można przypuszczać, iż pierwotnie planowano wznieść kościół jako budowlę trójnawową. Od strony zachodniej usytuowana została czworoboczna wieża, niewiele wystająca ponad namiotowy dach nawy, a od strony wschodniej wielobocznie zamknięte prezbiterium, nie wyróżnione zewnętrznie z bryły. Regularnie rozstawione otwory okienne zwieńczone zostały ostrymi łukami, a ściany oskarpowane.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego