Barczewo – kościół św Anny i św Szczepana

Historia

Kościół św Anny i św Szczepana w Barczewie powstał w pierwszej połowie XIV wieku, a pod koniec XV wieku dobudowano wieżę. Najwcześniejsza wzmianka o jego proboszczu imieniem Henricus, pochodzi z 1337 roku. Budowla wielokrotnie ulegała uszkodzeniu w wyniku pożarów, m.in. w 1414 roku, w trakcie wojny trzynastoletniej i w 1544 roku. W trakcie odbudowy podjętej po tym ostatnim, nad nawami założono kunsztowne sklepienia sieciowe, kryształowe i gwiaździste. Renowacje przeprowadzano także po pożarach w XVII oraz w końcu XVIII wieku. W 1894 roku świątynia została powiększona o niewielkie, neogotyckie prezbiterium. Podczas II wojny światowej budowla doznała zniszczeń, lecz prace remontowe zostały zakończone  do 1962 roku. W latach 1988-1989 zostało odnowione wnętrze kościoła. 

Architektura

Jest to budowla gotycka, murowana z cegły, orientowana względem stron świata. Pierwotnie składała się z prostokątnego korpusu nawowego, płytkiej kruchty południowej, zakrystii po stronie północnej i wyniosłej wieży po stronie zachodniej. Wieżę ozdobiono blendami, posiada siedem kondygnacji i została podobnie jak korpus nawowy wzmocniona przyporami. Pod okapem dachu i pod ostrołukowymi oknami znajdują się gzymsy, a nad oknami umieszczono też tynkowany fryz. Wnętrze świątyni jest trójnawowe, a jej sufit tworzą trzy rodzaje sklepień: gwiaździste, sieciowe i kryształowe. Są one podtrzymywane przez cztery pary ośmiokątnych filarów w korpusie. Sklepienie zakrystii posiada dwa przęsła. Najcenniejszym średniowiecznym elementem wyposażenia kościoła jest gotycki krucyfiks z około 1500 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Strona internetowa Leksykon kultury Warmii i Mazur, Kościół pw. św. Anny i św. Szczepana w Barczewie.