Barczewo – kościół św Anny i św Szczepana

Historia

   Kościół św Anny i św Szczepana w Barczewie powstał w pierwszej połowie XIV wieku, a pod koniec XV wieku dobudowano do niego wieżę. Najwcześniejsza wzmianka o jego proboszczu imieniem Henricus, pochodzi z 1337 roku. Budowla wielokrotnie ulegała uszkodzeniu w wyniku pożarów, m.in. w 1414 roku, w trakcie wojny trzynastoletniej i w 1544 roku. W trakcie odbudowy podjętej po tym ostatnim, nad nawami założono kunsztowne sklepienia sieciowe, kryształowe i gwiaździste. Renowacje przeprowadzano także po pożarach w XVII oraz w końcu XVIII wieku. W 1894 roku świątynia została powiększona o niewielkie, neogotyckie prezbiterium. Podczas II wojny światowej budowla doznała zniszczeń, lecz prace remontowe zostały zakończone  do 1962 roku. W latach 1988-1989 zostało odnowione wnętrze kościoła. 

Architektura

   Kościół powstał jako murowana z cegły, orientowana względem stron świata budowla gotycka bez wydzielonego prezbiterium. Pierwotnie składał się z prostokątnego w planie korpusu o trzech nawach i pięciu przęsłach długości, płytkiej kruchty południowej, dwuprzęsłowej zakrystii po stronie północnej i wyniosłej wieży po stronie zachodniej. Wieżę o wysokości siedmiu kondygnacji ozdobiono blendami i podobnie jak korpus nawowy wzmocniono przyporami. Pod okapem dachu i pod ostrołukowymi oknami znalazły się gzymsy, a nad oknami umieszczono też tynkowany fryz.
   Trójnawowe wnętrze świątyni przykryto trzema rodzajami sklepień: gwiaździstym w zakrystii i jednym przęśle nawy południowej, sieciowym i kryształowym w nawie głównej i nawach bocznych oraz krzyżowo – żebrowym w kruchcie podwieżowej i w kruchcie południowej. Sklepienie w korpusie nawowym podparły cztery pary ośmiokątnych filarów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Kościoły i kaplice archidiecezji warmińskiej, tom 1, red. B.Magdziarz, Olsztyn 1999.
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa Leksykon kultury Warmii i Mazur, Kościół pw. św. Anny i św. Szczepana w Barczewie.