Barciany – kościół Niepokalanego Serca NMP

Historia

   Gotycki kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Mari Panny zbudowany został pod koniec XIV lub na początku XV wieku, choć niektórzy badacze datują powstanie pierwszej drewnianej świątyni na lata 1325–1330. Pod koniec XVI wieku powiększony został o więżę, a w XVIII wieku o kruchtę po stronie południowej. W 1714 roku przebudowano szczyt wschodni.

Architektura

   Kościół zbudowany wzniesiony został z cegły na kamiennej podmurówce, jako obszerna budowla salowa, bez wyróżnionego z bryły zewnętrznej prezbiterium, z zakrystią i kruchtą od strony północnej. Wszystkie elewacje zewnętrzne wzmocnione zostały uskokowymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto wysokie, lecz dość wąskie ostrołuczne okna. Korpus przykryto dachem dwuspadowym, opartym przy krótszych bokach na trójkątnych szczytach. Szczególnie ozdobną formę otrzymał szczyt wschodni zrytmizowany symetrycznie umieszczonymi lizenami, pierwotnie zapewne zwieńczonymi pinaklami. Schodkowe, dekorowane blendami i sterczynami szczyty ozdobiły również zakrystię i kruchtę północną. Wnętrze przykryte zostało drewnianym stropem płaskim. Pod koniec XVI wieku na osi fasady zachodniej do kościoła dostawiona została masywna, czworoboczna wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.