Banie – kaplica św Jerzego

Historia

   Kaplica św. Jerzego w Baniach wzniesiona została w 1417 roku przez Joannitów. Początkowo służyła jako przytułek dla chorych i trędowatych, a od czasów reformacji była świątynią dla katolików. W XV wieku przy kaplicy wystawiano misteria pasyjne, których organizacji zaprzestano w 1498 roku w związku z pomordowaniem się aktorów. Aktor grający Longinusa przebił wówczas serce statysty wiszącego na krzyżu, ginąc następnie samemu z rąk innego aktora. Po tym wypadku sądy kościelne zakazały wystawiania misteriów pasyjnych. Kaplica zniszczona w czasie II Wojny Światowej, popadła w ruinę. Odbudowana została w latach 1997–1998.

Architektura

   Gotycka kaplica jest budowlą salową, orientowaną względem stron świata, założoną na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem po stronie wschodniej. Jej ściany wykonane zostały z kwadr granitowych, kamienia polnego i cegły. Elewacje zewnętrzne wzmocniono od zewnątrz przyporami. Wejścia umieszczono w dwóch profilowanych portalach: zachodnim o łuku łagodnie ostrym i północnym również ostrołukowym oraz dodatkowo zaopatrzonym w wimpergę. W trójbocznym zamknięciu oraz w ścianie południowej i północnej przeprute zostały gotyckie ostrołuczne okna, a dodatkowym małym otworem od zachodu doświetlane było poddasze. Całość nakryta została dachem dwuspadowym, wielopołaciowym ponad częścią wschodnią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa gryfino.powiat.pl, Kaplica św. Jerzego w Baniach.
Strona internetowa wikipedia.org, Kaplica św. Jerzego w Baniach.