Banie – kaplica św Jerzego

Historia

Kaplica św. Jerzego w Baniach wzniesiona została w 1417 roku przez Joannitów. Początkowo służyła jako przytułek dla chorych i trędowatych, a od czasów reformacji była świątynią dla katolików. W XV wieku przy kaplicy wystawiano misteria pasyjne, których organizacji zaprzestano w 1498 roku w związku z pomordowaniem się aktorów. Aktor grający Longinusa przebił serce statysty wiszącego na krzyżu, ginąc następnie samemu z rąk innego aktora. Po tym wypadku sądy kościelne zakazały wystawiania misteriów pasyjnych. Kaplica zniszczona w czasie II Wojny Światowej, popadła w ruinę. Odbudowana została w latach 1997–1998.

Architektura

Gotycka kaplica jest budowlą salowa orientowana, założoną na planie prostokąta, oskarpowaną, zamkniętą od wschodu trójbocznie. Ściany wykonane są z kwadr granitowych, kamienia polnego i cegły. Posiada dwa profilowane portale: zachodni o łuku łagodnie ostrym i północny również ostrołukowy w wimperdze. W trójbocznym zamknięciu znajdują się gotyckie okna. Całość kryta jest dachem dwuspadowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego