Valmiera – kościół św Szymona

Historia

Kościół św Szymona w Wolmarze został wzniesiony w XIII wieku, prawdopodobnie jego budowę rozpoczęto około 1283 roku. W XIV wieku dobudowana została gotycka wieża od strony zachodniej. Kościół ucierpiał w trakcie wojny inflanckiej w drugiej połowie XVI wieku i w trakcie wojen polsko – szwedzkich na początku XVII stulecia. Renowacja, ale i również wprowadzenie elementów barokowych nastąpiły w  połowie XVII wieku. W 1702 roku w trakcie wielkiej wojny północnej żołnierze rosyjscy spalili pół miasta, w tym i kościół św. Szymona. Z powodu powojennego zubożenia świątynia nie była długo odbudowywana, dodatkowo jej sytuację pogarszały kolejne pożary m.in. w 1738  roku w wyniku uderzenia pioruna. Wielką renowację przeprowadzono w 1908 roku na uczczenie 625-lecia istnienia budowli.

Architektura

Nie jest pewne czy świątynia w chwili powstanie była już bazyliką, czy obecną bryłę uzyskała dopiero w wyniku XIV-XV wiecznych przebudów. Jest to kościół orientowany, trójnawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą od strony zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego