Tērvete – zamek zakonny Hofzumberge

Historia

Zamek został wzniesiony w XIV wieku przez inflancką gałąź zakonu krzyżackiego w celu ochrony przed wyprawami zbrojnymi Litwinów. Niemiecka nazwa warowni odnosiła się do istniejącego wcześniej, pobliskiego grodu Zemgalów. Zamek był bezpośrednio podporządkowany komturom Dobele.1596  roku na zamku synowie Gottharda Kettlera, Wilhelm  i Fryderyk, zawarli umowę dzielącą między siebie księstwo Kurlandii i Semigalii. Zamek został zniszczony i porzucony w czasie wielkiej wojny północnej na początku XVIII wieku.

Architektura

Zamek został wzniesiony na planie kwadratu o wymiarach 25×25 metrów z murami obronnymi grubości 1,1 metra. Wewnątrz przy południowo-wschodniej ściany znajdował się podpiwniczony budynek mieszkalny.

Stan obecny

Do czasów współczesnych przetrwał jeden większy fragment muru zamkowego z widocznymi otworami po belkach podtrzymujących strop oraz parę mniejszych kamiennych reliktów. W pobliżu znajdują się wały ziemne grodziska Zemgalów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.