Rujiena – zamek zakonny Rujen

Historia

Za datę powstania zamku podaje się rok 1263, nie wiadomo jednak czy już wtedy było to założenie murowane. Strzegł on wówczas granicy między zakonem krzyżackim a dominium arcybiskupów ryskich. Służył również jako punkt składu zapasów i miejsce schronienia dla okolicznej ludności.  Nie był to ośrodek wysokiej rangi, dlatego pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi dopiero z 1499 roku. W 1481 roku Rujen zostało spalone przez wojska Iwana Groźnego, jednak zniszczenia nie mogły być duże, gdyż zamek szybko wyremontowano, a już w 1526 wybrano na miejsce ważnych negocjacji, dotyczących uznania przez Rygę nowego arcybiskupa Jana Blankfelda. Pod koniec istnienia władztwa krzyżackiego w Inflantach Rujen podniesiono nawet do rangi komturii. Jego jedynym w historii komturem został Heinrich von Galen, który urzędował do 1560 roku, kiedy to zamek zniszczyli Rosjanie. W kolejnych latach Rujiena znalazła się w granicach państwa polsko – litewskiego, a od lat 20-tych XVII wieku należała do Szwecji. Jeśli zamek jeszcze wtedy