Rujiena – kościół św Bartłomieja

Historia

Kościół św Bartłomieja w Rujienie wzniesiony został być może już w drugiej połowie XIII wieku. W latach 1450-1480 poddano go gruntownej rozbudowie, która nadała mu cechy gotyckie. Zaraz po tym, w 1481 roku doznał zniszczeń w wyniku najazdu wojsk Iwana Groźnego. Ostatni niszczący pożar świątyni miał miejsce w 1974 roku. Po dziesięciu latach, dzięki inicjatywie lokalnej społeczności został odbudowany.

Architektura

Kościół po XV-wiecznej przebudowie uzyskał formę niewielkiej, bezwieżowej bazyliki z niższym i mniejszym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą po wschodniej stronie. Główne wejście prowadziło przez gotycki, ostrołukowy portal po stronie zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego