Rozula – zamek Rosenbeck

Historia

Zamek Rosenbeck będący własnością wasalów arcybiskupich, rodziny Rozenów, pojawił się w źródłach historycznych w dokumencie z 1372 roku. W 1385 roku wspominany był właściciel zamku, Voldemār Rozens. W XV wieku z powodu braku spadkobierców Rozenów, budowla często zmieniała właścicieli. W latach 1489-1508 posiadali ją bracia Evold, Bartłomiej i Andrzej Patkula, a kolejnym właścicielem był Jorg Krīdeners. Na początku XVII wieku w czasie wojen polsko – szwedzkich zamek został spalony. W 1624 dokonano napraw, powstały też nowe budynki. Ostatecznie zamek spłonął w 1907 roku, po czym nie był już naprawiany.

Architektura

Zamek składał się z budynku na planie prostokąta, otoczonego również prostokątnym w planie murem obronnym z dwoma, narożnymi cylindrycznymi wieżami.

Stan obecny

Do czasów współczesnych zachowała się jedynie zrujnowana, pojedyncza wieża. Widoczne są także pozostałości wałów ziemnych. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego