Riga – kościół św Jerzego

Historia

Kościół św. Jerzego powstał na początku XIII wieku z inicjatywy Zakonu Kawalerów Mieczowych jako kaplica pierwszego zamku, a właściwie dworu zakonnego. W 1297 roku został uszkodzony w trakcie walk między mieszczanami a zakonem, na szczęście w odróżnieniu od sąsiadującego zamku, uniknął całkowitego zniszczenia. Po 1330 roku mistrz Everhard von Monheim rozpoczął budowę nowego zamku nad Dźwiną, a na terenie starego, obok kościoła św. Jerzego wzniesiono szpital i klasztor św. Ducha. W połowie XVI wieku z powodu reformacji świątynia została zamknięta i budynek zaczął być wykorzystywany jako magazyn. Funkcję tą pełnił do 1989 roku, kiedy to po renowacji zainstalowano tutaj Muzeum Dekoracyjnych Sztuk Użytkowych.

Architektura

Pierwotny kościół był prostą, jednonawową budowlą z prezbiterium zakończonym apsydą, ulokowaną po południowo – zachodniej stronie pierwszego założenia zamkowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego