Riga – kościół św Jana

Historia

Kościół św. Jana został zbudowany na miejscu średniowiecznego pałacu biskupa ryskiego Alberta. W 1234 roku biskup Mikołaj odsprzedał posiadłość dominikanom, którzy w tym miejscu wybudowali klasztor, a w 1297 dawną kaplicę pałacu biskupiego przebudowali na kościół. Był on katolicką świątynią do czasów reformacji, do 1523 roku. Jedynie w XV wieku, w czasie walk pomiędzy miastem a zakonem krzyżackim, służył za skład broni przeniesionej z bombardowanego zamku.  Po 1523 roku  należał do kupca, który przekształcił go w stajnię. W 1582 roku, po zajęciu Rygi przez polskiego króla Stefana Batorego, świątynię przekazano protestantom. Kościół poważnie ucierpiał podczas wielkiego pożaru Rygi w 1677 roku, następnie w czasie wojen napoleońskich i po raz ostatni w trakcie drugiej wojny światowej.

Architektura

Kościół jest budowlą ceglaną, jednonawową, salową z wnętrzem zwieńczonym wspaniałym sklepieniem sieciowym z przełomu XV i XVI wieku. Z zewnątrz zachodnią fasadę zdobi gotycki szczyt, a południową ścianę wielkie, ostrołukowe okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego