Riga – gotycka kamienica

Historia

Gotycka kamienica przy ul. Mazã Pils 17 powstała pod koniec XV wieku i jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Rydze. W 1697 roku znajdowała się w nim piekarnia w związku z czym został przedłużony  od strony podwórka, a później także od strony ulicy. W latach 1955–1957 przeprowadzono renowację, która usunęła te późniejsze dobudówki.

Architektura

Kamienica powstała jako typowy dom mieszczański północnego, hanzeatyckiego typu łączący cechy mieszkalne i magazynowo – spichrzowe. Składała się z jednego dużego pomieszczenia na parterze, rodzaju sieni służącej jako miejsce prowadzenia handlu, wykonywania rękodzieła i przyrządzania posiłków. Izby w trakcie tylnym pełniły funkcje reprezentacyjne i mieszkalne, a obszerne piętro i poddasze służyło za magazyn lub spichlerz. Fasada kamienicy posiadała wysoki gotycki szczyt schodkowy ozdobiony blendami i przepruty małymi oknami. Większe okna znajdowały się na parterze, obok ostrołukowego portalu wejściowego.

Stan obecny

Kamienica obecnie jest jedną z trzech domów, tworzących zespół architektoniczny nazywany Trzej Bracia. Jako jedyna z nich posiada gotycką fasadę, pozostałe powstały w XVII wieku. Obecnie w kompleksie mieści się siedziba Muzeum Architektury Łotwy.

pokaż gotycką kamienicę na mapie

pokaż spichlerz na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego