Riga – Dom Bractwa Czarnogłowych

Historia

Budynek został wzniesiony w latach 30-tych XIV wieku jako miejsce spotkań i uroczystości dla różnych organizacji publicznych w Rydze. Po raz pierwszy w źródłach wymieniony był w roku 1334 jako dom Wielkiej Gildii. Od XVII stulecia stanowił główną siedzibę tzw. Bractwa Czarnogłowych (Melngalvju Nams), stowarzyszenia skupiającego bogatych i nieżonatych kupców pochodzenia niemieckiego, mającego znaczne wpływy na zarządzanie miastem. Nazwa domu pochodziła od św. Maurycego, patrona stowarzyszenia, którego w ikonografii przedstawiano jako postać o ciemnej karnacji. W czasie swojej historii budynek był wielokrotnie przebudowywany i uszkadzany m.in. w 1710 roku ucierpiał na skutek bombardowania wojsk rosyjskich. Ostatecznie został zniszczony w 1941 i całkowicie unicestwiony przez sowieckiego okupanta w 1948 roku. Podczas prac konserwatorskich w latach 1996-1999 roku starano się przywrócić jego przedwojenny wygląd.

Stan obecny

Współczesny budynek Bractwa Czarnogłowych jest rekonstrukcją stanu sprzed II wojny światowej. Do momentu zniszczenia zachował on podstawową formę z czasów średniowiecza z dwoma szczytami skierowanymi w kierunku rynku, jednak większość zdobień i detali pochodziła z czasów manierystycznej przebudowy z XVII wieku i kolejnych z XVIII-XIX stulecia. Dom Czarnogłowych jest dostępny dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-18.00, a ostatnie wejście do budynku możliwe jest o 17:00. Goście mogą zapoznać się z historią budynku, ekspozycją muzealną i zachowanymi zabytkowymi piwnicami, które pochodzą z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego