Rezekne – zamek zakonny Rositten

Historia

Zamek wzniesiono około 1285 roku na miejscu starszego grodu z inicjatywy mistrza krajowego Inflant Wilhelma von Nindorf. Był on siedzibą wójtów krzyżackich, podległych administracyjnie komturii w Dyneburgu, z których pierwszym poświadczonym źródłowo był  urzędujący w Rositten około 1288 roku Otto Paschedag. Zamek strzegł Łatgalii, południowo – wschodniego regionu Inflant i ze względu na swoje centralne położenie stanowił także ważne centrum administracyjne. W rękach zakonnych pozostał aż do 1559 roku, kiedy to oddano go w zastaw, a później przyłączono na stałe do Rzeczypospolitej. W 1577 roku warownię zajęły wojska Iwana Groźnego, które spaliły pobliską osadę. Zwycięska kampania króla Stefana Batorego odzyskała zamek dla państwa polsko – litewskiego, w którego granicach Rzeczyca pozostała aż do rozbiorów. Zamek przez długi czas zachowywał znaczenie militarne i brał udział w zmaganiach polsko – szwedzkich XVII wieku. Ostateczne zniszczenia przyniosły mu walki między 1656 a 1660 rokiem. Od tamtego momentu ruiny zamkowe służyły niestety za źródło materiału budowlanego dla rozwijającego się miasta.

Architektura

Plan zamku zależny był od ukształtowania terenu i wcześniejszych drewniano – ziemnych, grodowych umocnień. Dlatego w odróżnieniu od większości zamków krzyżackich był on zbliżony do koła, w ramach którego w zachodniej części wzgórza został wydzielony zamek górny. W nim znajdowały się najważniejsze pomieszczenia warowni: komnaty wójta, kaplica i być może kapitularz we wschodnim skrzydle. Od wschodu zamek górny osłaniało gospodarcze przedzamcze. Całość założenia otoczona była nawodnioną fosą nad którą od zachodu przerzucono most zwodzony. Był on chroniony przez warowną wieżę, obok której znajdował się niewielki dziedziniec z którego, aby dostać się do głównej części zamku, należało udać się okrężną drogą wzdłuż południowych murów na wschodnie przedzamcze, gdzie znajdowała się główna brama zamku górnego. Ważnym elementem obrony była znajdująca się w obrębie wewnętrznego dziedzińca cylindryczna wieża.  Ponadto zamek wyposażony był w trzy kolejne wieże: bramną, boczną od wschodu zamku górnego i boczną od zachodu. Fortyfikacje te nie powstały oczywiście od razu, a były wynikiem kolejnych przebudowań i modernizacji.

Stan obecny

Obecnie na stromym wzgórzu pozostały jedynie nieduże fragmenty krzyżackiego zamku. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.