Mujāni – zamek Mojahn

Historia

Zamek Mujāni został zbudowany przez wasali arcybiskupa Rygi, rodzinę von Rozen, pod koniec XV wieku. W czasie wojen polsko – szwedzkich z XVII wieku przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie zniszczony został w czasie Wielkiej Wojny Północnej na początku XVIII stulecia.

Architektura

Mury zamku tworzyły czworobok o boku około 37,5 metra, po którego północnej stronie były dwie okrągłe wieże. Ich średnica wynosiła 13 metrów, a grubość muru 3 metry. Pierwotna wysokość wież nie jest znana, zachowana do dzisiaj osiąga około 9 metrów. Główna brama w czworobocznej wieży znajdowała się w części południowo wschodniej.

Stan obecny

Do dziś przetrwała tylko wieża północno-zachodnia, zwana Białą Wieżą. W pobliżu znajdują się także relikty muru. Wieża pokryta jest drewnianą konstrukcją zabezpieczającą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego