Durbe – zamek zakonny Durben

Historia

   W 1260 roku w pobliżu Durbe  doszło do bitwy w której wojska litewskie zadały dotkliwą klęskę siłom zakonu krzyżackiego. W tamtym czasie warownia zakonna jeszcze nie istniała, choć być może już trzy lata później wzniesiono jakąś drewnianą strażnicę. Pierwsza historyczna wzmianka na temat murowanego zamku pochodzi dopiero z 1397 roku, można więc przypuszczać iż wzniesiono go około  połowy XIV wieku. Stanowił on bezpieczne miejsce schronienia dla okolicznej ludności, podróżnych i maszerujących wojsk. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Inflantach Durbe weszło w skład nowo powstałego Księstwa Kurlandii i Semigalii, jednak nie była to istotna warownia i żaden z władców nie podjął się jej rozbudowy. Przez pewien czas wykorzystywana była jako siedziba niższego szczebla urzędników oraz magazyn. Ostatecznie ze względu na zły stan i zniszczenia wojenne został opuszczony w czasie wojny północnej.

Architektura

   Zamek Durben, ulokowany na sąsiadującym od północy z jeziorem wzniesieniu, był prostą budowlą obronną o kształcie murów zbliżonym w planie do kwadratu. Wewnątrz, po stronie północno – zachodniej znajdowało się tylko jedno skrzydło zabudowań, gdzie stacjonowała załoga i trzymano zapasy. Jego kondygnacje rozdzielone były płaskim, drewnianym stropem.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego oprócz fundamentów zachował się jedynie jeden dłuższy fragment muru zamkowego o wysokości paru metrów i północno – wschodni relikt narożnika domu zamkowego. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory. Inflanty, Warszawa 2010.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.