Ballynamona – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża wzniesiona została przez rodzinę Nagles pod sam koniec XVI wieku. Zamieszkiwana miała być aż do XIX stulecia, kiedy to przy jej elewacji północnej dobudowany został wygodniejszy dom mieszkalny. Z czasem również on został porzucony, a całość popadła w zaniedbanie i częściową ruinę, co niestety przyczyniło się do zniszczenia płaskorzeźbionej postaci Sheela na Gig, jaka znajdowała się w pobliżu wejścia do wieży (prawdopodobnie uległa celowemu zniszczeniu ze strony zabobonnego mieszkańca wsi).

Architektura

   Wieżę zbudowano w dolinie rzeki Awbeg, po północnej stronie jej koryta. Założona została na rzucie średniej wielkości prostokąta o długości 11,6 metrów i szerokości 8,2 metra. Posiadała wszystkie cechy typowe dla starszych średniowiecznych wież mieszkalnych z terenu Irlandii. Część cokołowa otrzymała pochyłe zewnętrzne elewacje na poziomie gdzie mury były najgrubsze, narożniki budynku wzmocniono większymi i lepiej opracowanymi ciosami, ściany przepruto natomiast w większości niewielkimi, nieregularnie rozmieszczonymi otworami. Większe okna dzielone kamiennymi krzyżami i zwieńczone łukami w tak zwane ośle grzbiety umieszczono jedynie na głównej kondygnacji mieszkalnej. Podobnie jak w Ballynahow, wiele z otworów doświetlających flankowanych było drobnymi otworami strzeleckimi dla ręcznej broni palnej. Na dwóch z przeciwległych narożników murów nadwieszono wykusze machikułowe, z których każdy zabezpieczał fragment dwóch elewacji.
   Nietypową i charakterystyczną cechą wieży Ballynamona było umieszczenie na każdym licu zewnętrznej elewacji trójkątnej wnęki, która w miarę wznoszenia zwężała się i wgłębiała w ścianę, osiągając kraniec na poziomie drugiego piętra. W ścianie południowej trójkątna wnęka stanowiła część wybrzuszenia elewacji, po bokach której umieszczono koliste otwory strzeleckie, dające możliwość flankowego ostrzału wzdłuż ściany. Z pozostałych stron wieży z nieznanych przyczyn nie zastosowano już wybrzuszeń z otworami strzeleckimi ponad trójkątnymi wnękami, przez co ich znaczenie zapewne ograniczało się do funkcji ozdobnych.
   Wejście do wieży utworzono na poziomie gruntu w krótkiej ścianie wschodniej. Jego zabezpieczeniem był wykusz nadwieszony na najwyższej kondygnacji oraz żelazna krata chowana do wnęki uskokowego, ostrołucznego portalu, gdzie była blokowana żelaznym łańcuchem. Za wejściem znajdował się w grubości muru stosunkowo obszerny przedsionek, połączony ze spiralną klatką schodową w narożniku południowo – wschodnim. Główne, przykryte stropem pomieszczenie przyziemia zajmowało środkową i zachodnią część wieży. Pierwotnie doświetlane było jedynie szczelinowymi otworami. Spośród nich zachodni, a pierwotnie być może także północny i południowy, flankowany był dwoma mniejszymi otworami przeznaczonymi dla ręcznej broni palnej.
   Żadne z pięter wieży nie zostało nad głównymi pomieszczeniami podsklepione. Kondygnacja druga, podobnie jak przyziemie, musiała pełnić funkcje gospodarcze, ze względu na nie najlepsze oświetlenie. Funkcję mieszkalną miała kondygnacja trzecia z dwoma dużymi czworobocznymi oknami oświetlającymi od północy i południa zachodnią część komnaty. W grubości muru południowego na tym poziomie znajdował się wąski korytarz z otworami strzeleckimi, dostępny prosto z klatki schodowej. Kolejne komory w grubościach murów znajdowały się na zachodzie i północy, a największe pomieszczenie w grubości muru wypełniało wschodnią część piętra. Kondygnacja czwarta zapewniała dostęp do wszystkich wykuszy machikułowych wieży.

Stan obecny

   Wieża jest dziś praktycznie w całości zachowaną, nieco zaniedbaną, niezadaszoną budowlą. Od chwili powstania nie była poddawana znaczącym przekształceniom, choć kilka z pierwotnych otworów okiennych i strzeleckich zostało zmodernizowanych lub uległo zniszczeniu na przestrzeni wieków. Zmiany te wprowadzono zwłaszcza na poziomie przyziemia w ścianach północnej i południowej. Do dnia dzisiejszego przetrwały uszkodzone narożne wykusze oraz wykusz nad wejściem. Wciąż widoczne są duże późnogotyckie okna na głównej kondygnacji mieszkalnej, jak również charakterystyczne wnęki na każdej z elewacji zewnętrznych. Warto zwrócić uwagę na płaskorzeźbione detale zdobienia portalu wejściowego wieży.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Cotter E., Heritage Castles of County Cork, Cork 2017.
Salter M., The castles of South Munster, Malvern 2004.