Ballylin – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża Ballylin zbudowana została prawdopodobnie w późnych latach XV wieku. Ufundowana została przez ród o anglo-normańskim pochodzeniu, pierwotnie piszący się de Burgo lub de Burgh, następnie Burke. Przypuszczalnie na co dzień zamieszkiwana była przez jedną z mniej znaczących gałęzi rodu lub przez ich lenników albo dzierżawców. Miała zostać porzucona już w XVI wieku, a najdalej w XVII stuleciu, gdy ród de Burgo utracił wpływy i majątki na ziemiach Connacht w trakcie konfliktów irlandzko – angielskich.

Architektura

   Ballylin była niewielką wieżą mieszkalną, wzniesioną na planie czworoboku o wymiarach około 8,6 x 7,8 metra. Zbudowano ją z opracowanego od strony lica kamienia, w narożnikach wzmacnianego większymi, dokładnie opracowanymi ciosami. Kwadry użyte zostały też do utworzenia ościeży niewielkich, przeważnie szczelinowych otworów okiennych i strzeleckich, jakie w niewielkiej ilości rozdzieliły mury wieży. Zwieńczenie wieży przypuszczalnie było podobne do innych konstrukcji tego typu z okresu późnego średniowiecza, a więc mogła ona posiadać blankowane przedpiersie z dookolnym chodnikiem straży w koronie muru.
   Wejście do wieży umieszczono na poziomie gruntu, mniej więcej pośrodku elewacji wschodniej. Wiodło ono do korytarzowego przedsionka oraz również umieszczonej w masywnym murze wschodnim spiralnej klatki schodowej i przeciwległej komory dla strażnika lub odźwiernego. Był to układ typowy dla irlandzkich wieź mieszkalnych, choć rzadko spotykany w tak małych budowlach jak Ballylin. Portal wejściowy przypuszczalnie chroniła żelazna krata. W Irlandii i Szkocji były one najczęściej zamykane i otwierane ruchem wahadłowym oraz blokowane łańcuchem przeciąganym przez otwór w murze. W Ballylin nie było natomiast drzwi zamykanych ryglem.
   Główne pomieszczenie przyziemia wieży posiadało miniaturowe rozmiary, ze względu na niewielkie wymiary samej wieży i pomniejszenie przestrzeni przez masywną ścianę wschodnią. Było ono doświetlane dwoma szczelinowymi otworami, umieszczonymi w ścianie zachodniej i południowej. Zapewne pełniło funkcje gospodarcze, natomiast celom mieszkalnym służyły piętra. Nieco większe pomieszczenia na górnych kondygnacjach wyposażone były w latrynę umieszczoną w narożniku północno – zachodnim.

Stan obecny

   Wieża w Ballylin jest dziś porzuconą, niezadaszoną budowlą, o ciężko dostrzegalnych kamiennych elewacjach ze względu na gęsto porastający jej mury bluszcz. W miejscu portalu wejściowego zieje wyrwa, wejście do wieży zapewne jest więc możliwe. Narożniki budowli w przyziemiu zostały uszkodzone podczas prób szabrowania dokładnie opracowanych ciosów. W ścianie południowej znajdują się dwa wtórne otwory, obecnie częściowo zamurowane, powstałe zapewne po zniszczeniu doświetlających szczelin. Zwieńczenie murów wieży nie zachowało się.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The castles of Connacht, Malvern 2004.