Ballyadams – zamek

Historia

   Zamek Ballyadams zbudowany został pod koniec XV wieku lub na początku XVI stulecia. Ufundowany został przez ród O’Moore, który wszedł w posiadanie miejscowych dóbr w połowie XIV wieku. W 1546 roku właściciel zamku, Gilla Patrick O’Moore, lord Laois, zaatakował wraz z klanem O’Connor angielskie miasto Athy. W odwecie lord Justice, sir Anthony St Leger, siłą przejął kontrolę nad Ballyadams i pozbawił rodzinę O’Moore rodowej siedziby. W 1550 roku została ona przyznana Williamowi Jarbard, w uznaniu zasług dla angielskiej Korony. Nowy właściciel szybko oddał zamek w dzierżawę Walijczykowi Johnowi ap Oweinowi, zwanemu też John Bowen lub ze względu na swoje okrucieństwo i zwyczaj noszenia piki John of the Pike. Nowożytne przekształcenia wprowadzone zostały w architekturę zamku przez jego potomka William Bowena, który ufundował przy średniowiecznej wieży bramnej nowożytne skrzydło mieszkalne. Po śmierci Williama w 1686 roku Ballyadams przeszło na jego córki oraz ich mężów. Zamek zamieszkiwany był do końca XVIII wieku, kiedy to został spalony przez irlandzkich powstańców.

Architektura

   Zamek Ballyadams założono u podstawy łagodnego stoku, opadającego z niskich wzgórz po stronie zachodniej. W okresie późnego średniowiecza składał się on z okazałej wieży bramnej, która przypuszczalnie od północy i południa połączona była z murem obronnym okalającym dziedziniec po wschodniej stronie. W obrębie muru znajdować się mogły dodatkowe zabudowania o charakterze gospodarczym (np. stajnie, spichrze, kuchnia, piekarnia, rożnego rodzaju szopy) i mieszkalno – reprezentacyjnym (np. budynek auli).
   Wieża bramna utworzona została z dwóch zaoblonych od czoła części: wyższej ale nieco mniejszej północnej i niższej o jedną kondygnację lecz masywniejszej południowej, połączonych przęsłem z przejazdem w przyziemiu. Całość w planie miała formę zbliżoną do litery B i przypominała wieżę bramną zamku Neath w walijskim Glamorganshire, przede wszystkim za sprawą machikułowego połączenia szóstych kondygnacji w celu ochrony bramy. Zwieńczenie wieży bramnej utworzono w postaci blankowanego przedpiersia, umieszczonego zarówno nad główną częścią budowli, jak i nad wyższą północną wieżyczką strażniczą.
   Wjazd umieszczony został w ostrołucznym portalu, osadzonym w wysokiej i głębokiej wnęce, pierwotnie o ostrołucznym zamknięciu. Przypuszczalnie pierwotnie operowała w niej brona lub kolejny machikuł. Większość otworów wieży bramnej miała formę prostych szczelin, ale na wyższych kondygnacjach umieszczono też nieco większe późnogotyckie okna, w tym dwudzielne, zamknięte łukami w ośle grzbiety, z profilowanymi obramieniami. Doświetlały one komnaty o funkcjach mieszkalnych, z których część ogrzewana była kominkami. Komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewniała klatka schodowa osadzona w części północnej, od wschodu sąsiadująca z małymi pomieszczeniami ryzalitu wysuniętego w stronę dziedzińca.

Stan obecny

   Średniowiecznym elementem zachowanego do dziś zamku jest okazała wieża bramna, natomiast ruiny sąsiadującego z nią budynku są pozostałościami nowożytnymi. W wieży bramnej przekształcona została wnęka z portalem wjazdowym, obecnie zamknięta łukiem odcinkowym, nad którym umieszczone jest nowożytne okno. Wyżej i po bokach widoczne są liczne gotyckie okna i szczelinowe otwory, lecz niestety okna dwudzielne utraciły już środkowe laskowanie. Zabytek znajduje się na prywatnym terenie, jego zwiedzanie wymaga więc zgody miejscowego właściciela.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Byrne-Rothwell D., Ballyadams, [b.m.w.] 2021.
Salter M., The castles of Leinster, Malvern 2004.
Sweetman D., The Medieval Castles of Ireland, Woodbridge 2000.