Ballinduff – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża mieszkalna Ballinduff prawdopodobnie zbudowana została w XV wieku, z inicjatywy anglo-normańskiego rodu de Burgo (Burgh, Burke). Być może istniała już w 1469 roku, gdy w pobliżu jazda rodu Clanricarde i klanu O’Brienów zaatakowała tylną straż Hugh Roe O’Donnella i Burghów z Mayo. W 1585 należała do niejakiego Thomasa McHenry, który był dalszym krewnym rodziny Burgh lub ich dzierżawcą. W czwartej ćwierci XVII wieku Ballinduff sprzedane zostało kupieckiej rodzinie Skerrett z pobliskiego miasta Galway. Kupcem był w 1688 roku Edmond Skerrett, kilkadziesiąt lat wcześniej wyrugowany ze swej pierwotnej siedziby przez wojska Olivera Comwella. Jego potomkowie przestali mieszkać w wieży prawdopodobnie w XVIII wieku.

Architektura

   Wieża wzniesiona została na planie prostokąta o dłuższych bokach ułożonych na osi wschód – zachód. Na tle innych irlandzkich wież mieszkalnych wyróżniała się materiałem budowlanym, w postaci dokładnie opracowanych i ułożonych w równe warstwy ciosów. Mury obwodowe uzyskały 1,8 metra grubości. Tradycyjnym rozwiązaniem była część cokołowa z pochylonymi zewnętrznymi elewacjami. Zwieńczenie wieży pierwotnie miało formę przedpiersia z blankami, na którym z każdej strony nadwieszone były na parach konsol machikułowe wykusze. Elewacje posiadały bardzo nieliczne otwory szczelinowe w przyziemiu i wąskie okna lancetowate na piętrach, niektóre zamknięte oślimi grzbietami. Wnętrze wieży podzielono na cztery kondygnacje, z których dwie pierwsze przykryto sklepieniami kolebkowymi. Przyziemie musiało pełnić rolę magazynu, gdyż pierwotnie, zanim wstawiono klatkę schodową, dostępne było jedynie przez właz w suficie. Komnata mieszkalna musiała się znajdować na pierwszym piętrze, wyposażonym w latrynę.

Stan obecny

   Wieża jest dziś budowlą niezadaszoną, ale z murami sięgającymi prawie pełnej wysokości. Nie zachowało się przedpiersie oraz część z otworów okiennych, w miejscach których zieją obecnie wyrwy. Zabytek znajduje się z dala od szosy łączącej Galway z Castlebar, na polach i łąkach pomiędzy gospodarstwami Luimnagh East i Ballinduff.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Crossle P., Some Records of the Skerrett Family, „Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, Vol. 15, No. 1/2, 1931.

Nolan J.P., The Castles of Clare Barony, „Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, Vol. 1, No. 1/1900.
Salter M., The castles of Connacht, Malvern 2004.