Ballinafad – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża w Ballinafad zbudowana została po 1590 roku, z inicjatywy kapitana St John Barbe, który po zakończeniu prac obsadził ją garnizonem dziesięciu zbrojnych pod wodzą konstabla, w celu ochrony ważnego szlaku z Boyle na południu do Sligo na północy, poprzez górzysty teren Curlew. Już w 1595 roku budowla miała zostać uszkodzona przez Hugh O’Donnella i jego irlandzkich powstańców. St John Barbe odbudował Ballinafad i zamieszkiwał w wieży aż do swej śmierci w 1628 roku. Jego następca, Henry Fletcher, również osadził w wieży zbrojny garnizon. W 1641 roku stawił on opór siłom irlandzkich konfederatów, lecz obrońcy musieli się poddać z powodu braku wody. Po raz kolejny wieża zdobyta została w 1642 roku. Wraz z klęską sił irlandzkich w 1652 roku, przeszła pod kontrolę Williama Taafe, który miał zapewniać bezpieczeństwo angielskim osadnikom. Wieża w Ballinafad wykorzystywana była do końca XVII wieku. Prawdopodbnie porzucona została po 1680 roku.

Architektura

   Wieża pomimo późnej daty powstania, wyraźnie wzorowana była na donżonach z okresu pełnego średniowiecza (np. zamek w Carlow). Na niewysokim wzgórzu, ponad osadą i przeprawą przez rzekę, wybudowano prostokątny w planie korpus o wymiarach 10,6 x 8 metrów, z dłuższymi bokami rozmieszczonymi na linii południowy – zachód, północy – wschód, do którego czterech narożników dostawiono masywne, w trzech czwartych cylindryczne baszty. Każda z nich uzyskała około 6 metrów średnicy i została silnie wysunięta przed mury centralnego korpusu, dzięki czemu mogła pełnić funkcje flankujące, zwłaszcza w stosunku do głównego wejścia. Środkowy korpus wieży posiadał wysokość trzech kondygnacji i był równy wysokością z narożnymi basztami.
   W narożnych basztach porozmieszczano rozglifione do wnętrza otwory strzeleckie, dostępne z czworobocznych pomieszczeń. Tylko w jednej z baszt, zachodniej, wnętrze utworzono koliste, zapewne ze względu na znajdującą się w niej drewnianą klatkę schodową. Obronę baszt zapewniały również nadwieszane na parach kamiennych konsol wykusze, umieszczane na poziomie najwyższego piętra. Ewentualnie mogły one pełnić też rolę latryn, bowiem w basztach z czworobocznymi wnętrzami znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, ogrzewane kominkami i oświetlane większymi czworobocznymi oknami.
   Główne pomieszczenia mieszkalne musiały się znajdować w środkowym, korpusie. Jego zwieńczeniem, podobnie jak baszt, był anachroniczny już wówczas krenelaż. Wnętrza centralnej części również były ogrzewane co najmniej jednym kominkiem i oświetlane dość dużymi czworobocznymi oknami. Podobnie jak w basztach, kondygnacje korpusu rozdzielone były drewnianymi, płaskimi stropami. Wejście znajdowało się w prostym portalu po stronie północno – zachodniej, na poziomie gruntu. Zamykane było żelazną kratą, co ciekawe podnoszoną (brona), a nie o ruchu wahadłowym. Dodatkowo utworzono mniejsze wejście w przyziemiu baszty północnej

Stan obecny

   Wieża znajduje się dziś w stanie trwałej ruiny. Posiada wszystkie cztery narożne baszty o prawie pełnej wysokości oraz dwie ściany środkowego korpusu (dłuższą północno – zachodnią i krótszą południowo- zachodnią), podczas gdy pozostałe dwie uległy całkowitej degradacji. Podziały kondygnacyjne nie zachowały się ze względu na stosowanie jedynie drewnianych stropów. Wstęp na teren zabytku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leask H.G., Irish castles and castellated houses, Dundalk 1951.
Salter M., The castles of Connacht, Malvern 2004.