Annagh – kościół filialny

Historia

   Kościół w Annagh koło Limerick zbudowany został w późnym okresie średniowiecza, prawdopodobnie w XV wieku, być może jako świątynia filialna. Nie wiadomo do kiedy budowla pełniła funkcje sakralne, ale jeszcze w pierwszej połowie XVIII stulecia na przykościelnym cmentarzu chowani byli okoliczni mieszkańcy, a w latach 40-tych XIX wieku kościół znajdował się już w stanie ruiny.

Architektura

   Kościół był prostą budowlą salową na planie prostokąta o długości wewnętrznej około 14 metrów i szerokości 5,5 metra. Umieszczone w zachodniej części ściany południowej wejście o szerokości 1,1 metra poprzedzone było niewielką kruchtą, zaś sam portal uzyskał ostrołuczne i sfazowane obramienie. Bardziej wyszukane utworzono otwory okienne, zwłaszcza dwudzielne okno wschodnie, którego prześwity zwieńczono łukami w tzw. ośle grzbiety. Wąskie, jednodzielne okno południowe, oświetlające ołtarz główny, zamknięto trójliściem. Podobnie jak okno wschodnie, rozglifiono je tylko od strony wewnętrznej. Najprostsze okno o formie zwykłej, prostokątnej szczeliny utworzono na osi ściany zachodniej. Elewacja północna kościoła zgodnie ze średniowieczną tradycją budowlaną była pozbawiona otworów. Wewnętrzne wyposażenie budowli tworzyła półka ścienna i piscina w murze południowym oraz dwie wydrążone w kamieniach kropielnice przy portalu wejściowym.

Stan obecny

   Kościół znajduje się dziś w stanie dobrze utrzymanej tzw. trwałej ruiny. Posiada obwód niezadaszonych murów o pełnej wysokości, włącznie z oboma szczytami. Nie zachowała się jedynie kruchta południowa, po której widoczne są ślady na ścianie wokół portalu. Przetrwały natomiast trzy późnogotyckie otwory okienne, a wewnątrz ścienna półka i piscina. Wstęp na teren zabytku jest wolny. Jest on widoczny z drogi łączącej Annagh z Clonsingle.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Seymour S.J., Abbey Owney, County Limerick, Part II, „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Vol. 37, No. 4, 1907.