Aghadoe – wieża mieszkalna Parkavonear

Historia

   Wieżę mieszkalną w Aghadoe przypuszczalnie zbudowano w XIII wieku, w okresie penetracji gaelickich ziem przez anglo-normańskich zdobywców po podboju z 1169 roku. Nie wiadomo z inicjatywy jakiego rodu została wzniesiona, przypuszczać jedynie można, iż jego członkowie nie czuli się zbyt pewnie w zachodnich rejonach prowincji Munster, gdyż ufundowali bardzo surową budowlę o wyraźnych cechach obronnych. Nie wiadomo też kiedy wieżę porzucono lub zniszczono, ale po połowie XIII wieku musiała wrócić wraz z okolicznymi terenami pod panowanie Irlandczyków. W przekazach pisemnych nie pozostawiono informacji o tym, że którykolwiek z miejscowych klanów, takich jak McCarthy, O’Donoghue czy O’Sullivan, kiedykolwiek przejął Aghadoe, przypuszczalnie więc wieża pozostała w rękach duchowieństwa z nieodległego kościoła św. Trójcy. W takim wypadku funkcje mieszkalno – obronne mogła pełnić aż do okresu reformacji lub walk angielsko – irlandzkich z XVI wieku. Z pewnością była już ruiną w XIX stuleciu.

Architektura

   Wieżę Parkavonear zbudowano na północnym stoku mocno wydłużonego równoleżnikowo wzniesienia, na południowy – zachód od romańskiego kościoła św. Trójcy. Wzniesiona została na planie koła, formie niezbyt nadającej się do budowli mieszkalnych, ale popularnej na terenach celtyckich. Być może wzorowana była na wczesnych anglo-normańskich donżonach z XIII wieku. Uzyskała średnicę 10,6 metra, przy murach w przyziemiu grubości 2,1 metra. Pierwotnie otaczał ją czworoboczny dziedziniec obwiedziony murem lub obwałowaniami ziemnymi, z dziełami obronnymi w narożnikach i zewnętrznym zdwojonym przekopem.
   Wieża była surową konstrukcją wzniesioną z nieobrobionego eratycznego wapienia, układanego w miarę regularne warstwy i uzupełnianego płaskimi, wąskimi kamieniami. Dolna, cokołowa część jej murów była nieco szersza, wzniesiona pod skosem (z zewnętrzną elewacją pochyłą na podobieństwo przypory). Ściany budowli utworzono surowe, bez zdobień lub jakichkolwiek podziałów, rozdzielone jedynie otworami okiennymi i wejściowymi. Wieża mieściła co najmniej trzy kondygnacje rozdzielone drewnianymi stropami. Nie wiadomo jaki był sposób zwieńczenia wieży, przypuszczać jedynie można, iż wzorem innych budowli tego typu znajdowała się tam dookolna galeria obronna.
   Wejście do wieży wiodło z poziomu gruntu do najniższej kondygnacji, która musiała pełnić rolę składu, czy też magazynu, bowiem oświetlana była tylko jednym wąskim otworem szczelinowym. Otwór ten rozglifiono do wnętrza, do stosunkowo szerokiej wnęki. Wejście na pierwsze piętro wiodło lekko wygiętymi schodami w grubości muru, dostępnymi z bocznej ściany korytarza wejściowego do wieży. Druga kondygnacja była lepiej oświetlana, dwoma szczelinowymi otworami, jednym po stronie północnej i jednym po stronie południowej. Trzecie, większe okno mogło się znajdować po stronie południowo – wschodniej. Ewentualnie było to miejsce pierwotnego wejścia, podczas gdy dolne wykonano wtórnie. Piętro zapewne pełniło funkcje mieszkalne, bowiem w północno – zachodniej części utworzono płytki kominek. Trzecia kondygnacja musiała być dostępna drewnianymi schodami lub drabiną, bowiem schody w grubości muru nie zostały wyżej poprowadzone.

Stan obecny

   Wieża zwana obecnie Parkavonear (gael. Paírc an Mhóinéir) zachowała się do czasów współczesnych częściowo, jako jedna z najstarszy budowli tego typu na ternie hrabstwa Kerry. Posiada obecnie wysokość około 7 metrów, a więc sięga poziomu drugiej kondygnacji. Na części elewacji widać późniejsze przemurowania. Wstęp na teren zabytku jest wolny. Można również wejść do wnętrza wieży, ale strop między kondygnacjami nie zachował się, ani nie został zrekonstruowany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Larner J., Fossa & Aghadoe: our history and heritage, Killarney 2007.
McAuliffe M., The tower houses of County Kerry, vol. I-II, Dublin 1992.

Salter M., The castles of South Munster, Malvern 2004.
Sweetman D., The Medieval Castles of Ireland, Woodbridge 2000.