Viljandi (Fellin) – kościół św Jana

Historia

Kościół św Jana w Viljandi był pierwotnie częścią średniowiecznego klasztoru franciszkanów wybudowanego w latach 1466-1472. Opactwo zostało zniszczone w trakcie wojny inflanckiej w 1560 roku. Dopiero w XVII wieku kościół został podniesiony z ruin i był ponownie użytkowany. Po drugiej wonie światowej, w 1950 roku został przekształcony na magazyn. Renowację przeprowadzono w 1992  roku, po której budowla zaczęła służyć jako sala koncertowa.

Architektura

Kościół jest prostą budowlą salową z pojedynczą nawą na planie prostokąta i również prostokątnym, lecz węższym prezbiterium od strony wschodniej. Od strony zachodniej wznosi się wieża wtopiona w korpus budowli.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego