Vigala – kościół św Marii

Historia

Kościół po raz pierwszy pojawił się w źródłach historycznych w 1339 roku. Wzniesiony został dzięki inicjatywie szlacheckiej rodziny Uexküll. W czasie swej historii był kilkukrotnie przebudowywany. Wieża kościelna została dobudowana dopiero w 1933 roku.

Architektura

Średniowieczny kościół w Vigala był orientowaną, prostą, salową budowlą z nawą na planie prostokąta i mniejszym oraz węższym, kwadratowym prezbiterium od strony wschodniej. Obydwie części zostały przykryte osobnymi, dwuspadowymi dachami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego