Valjala – kościół św Marcina

Historia

Budowa kościoła św Marcina rozpoczęła się wkrótce po podboju okolicznych ziem przez krzyżowców w 1227 roku. Wpierw była to jednak tylko mała kaplica postawiona na miejscu wcześniejszego grodu pogańskich Estów. W 1240 roku została ona powiększona do dzisiejszych rozmiarów. W 1343 roku budowla została uszkodzona w czasie powstania w noc św. Jerzego. W czasie późniejszej odbudowy wprowadzono do niej elementy gotyckie, jednak wieża której budowę wtedy rozpoczęto, prawdopodobnie nie została ukończona, aż do XVI/XVII wieku. Na początku XVIII stulecia kościół ponownie ucierpiał w czasie wojny północnej.

Architektura

Najstarsza część kościoła składa się z prostokątnej nawy i węższego oraz krótszego prezbiterium. W XIV wieku dobudowana została do niego od wschodu poligonalna apsyda, oraz wieża, usytuowana nietypowo jak na inflanckie świątynie, przy południowej ścianie prezbiterium. Prawdopodobnie została ona ukończona dopiero w okresie nowożytnym. Zachodnią fasadę kościoła ozdobiono blendami i godnym uwagi romańskim portalem z wimpergą. Boczne ściany nawy i prezbiterium przepruto wąskimi, ostrołukowymi oknami, umieszczonymi po dwa obok siebie. Ściany zostały także wzmocnione wydatnymi przyporami. Wewnątrz najcenniejszym zabytkiem jest romańska, bogato zdobiona chrzcielnica.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego