Türi – kościół św Marcina

Historia

Kościół św Marcina w Türi został zbudowany w XIII wieku. W 1741 roku została dobudowana pierwsza, drewniana wieża. Kamienną zbudowano w latach 1865-1867.

Architektura

Kościół jest budowlą trójnawową, wzniesioną na planie prostokąta, z kwadratowym prezbiterium od strony wschodniej. Obie części pokryte są osobnymi dachami dwuspadowymi. Ściany boczne nawy i prezbiterium przeprute są wąskimi, długimi, ostrołukowymi oknami. Wschodni szczyt zdobiony jest blendami z maswerkami. Do wnętrza prowadzą dwa ostrołukowe, gotyckie portale: jeden z zachodu i jeden ze strony południowej. Wieża jest dodatkiem nowożytnym. Kościół jest typowym przykładem wczesnogotyckiej świątyni z terenu Inflant.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego