Tallinn – ratusz

Historia

   Rada miejska Rewla istniała już w XIII wieku, jednak istnienie ratusza (consistorium) wzmiankowano w źródłach po raz pierwszy dopiero w 1322 roku. Był on siedzibą władz miejskich kontrolujących działalność polityczną, gospodarczą i sądową, początkowo był także miejscem zebrań mieszkańców miasta. Ratusz był nawet używany jako sala teatralna, jak można wywnioskować ze słowa “teatrum” użytego w 1364 roku.
   W 1346 roku król Danii odsprzedał północną Estonię zakonowi krzyżackiemu. Wkrótce jako miasto hanzeatyckie Tallinn uzyskało prawo do kontrolowania handlu wschodniego, mając przywilej składu. Szybki rozwój handlu i dobrobytu determinował potrzebę rozbudowy i reprezentacyjnego wyglądu dla ratusza, który został znacząco powiększony w drugiej połowie XIV i na początku XV wieku. Otrzymał on m.in. drugie piętro i strzelistą wieżę. Od 1530 roku znajdował się na niej słynny wiatrowskaz “Stary Tomasz”, pozłacana figura przedstawiająca lancknechta trzymającego w ręku flagę. W 1627 roku kowal Daniel Pöppel wykonał dwa rzygacze w formie głów smoków, a rok później na szczycie wieży został umieszczony nowy, późnorenesansowy hełm. W latach 1652-1652 główne wejście do ratusza zostało przebudowane i przeniesione do centralnej części budynku, a główny portal został zamknięty. Kolejne przebudowy zacierające pierwotny wygląd budowli przeprowadzano w XVIII i XIX wieku. W 1944 roku iglica ratusza została zniszczona podczas bombardowania Tallina. Dało to impuls do renowacji i przywrócenia oryginalnego wyglądu średniowiecznej budowli.

Architektura

   Według najnowszych badań, budowa ratusza odbyła się w paru różnych etapach, dlatego też układ budynku jest zakrzywiony, zwężający się o pół metra, co sprawia, że ​​wygląda jak trapez. Ściany ratusza wzniesiono z szarego wapienia, a dach z glinianych dachówek. Najstarsza budowla pokrywała zachodnią część obecnego ratusza. W pierwszym kwartale XIV wieku rozbudowano istniejący prostokątny budynek i pomieszczenia piwniczne. W latach 1371-1374 najstarsza, część ratusza została przedłużona.
   Zewnętrzny kształt został ostatecznie uformowany w 1402-1404, w wyniku prac prowadzonych przez mistrza kamieniarskiego Ghercke. Budynek został powiększony o drugie piętro, a od trony wschodniej wzniesiono ośmiościenną, strzelistą wieżę wtopioną w korpus budowli, pierwotnie zaopatrzoną w gotycki dach czterościenny. Szczyt fasady północnej ozdobiły blanki zaopatrzone w otwory strzelcze. Parter ratusza zajęły ośmioprzęsłowe podcienia, otwierające się od strony rynku. Zapewniały one ochronę przed śniegiem i deszczem, znajdowały się w nich także stragany. Za arkadami mieściły się pomieszczenia piwniczne i magazynowe, m.in. miejski skład wina. Wschodnią część budynku zajmowało duże pomieszczenie podpierane czterema filarami. Jego układ jest identyczny ze znajdującymi się poniżej piwnicami. Idąc na wschód przechodziło się do mniejszego pomieszczenia z dwoma filarami, w którym podobno niegdyś funkcjonowała także sala tortur. W jego północnej części klatka schodowa łączyła się ze znajdującą powyżej salą rajców miejskich. Ostatnie dwa pomieszczenia parterowe na wschodzie to małe pokoje w których mieścił się m.in. skarbiec i piec ogrzewający ciepłym powietrzem Salę Rajców. Na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne i sale posiedzeń. Od strony wschodniej były to: Sala Pisarza ratuszowego (kämmerei), jednonawowa Sala Rajców, która była salą posiedzeń dla rajców miejskich, oraz dwunawowa Sala Mieszczańska (zwana także Sienią Wejściową). Jej krzyżowe sklepienie podtrzymywane jest przez dwa wspaniałe, malowane ośmioboczne filary.

Stan obecny

   Ratusz w Tallinie uważany jest za jeden z symboli miasta, jest również jedynym zachowanym w całości, gotyckim budynkiem władz miejskich w północnej Europie. Z tego powodu w 1997 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wciąż pełni rolę reprezentacyjnego budynku administracji miasta, udostępnione jest także dla turystów znajdujące się w nim muzeum, organizowane są koncerty i ważne uroczystości.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego