Tallinn – klasztor św Brygidy

Historia

   Klasztor św. Brygidy (Pirita Klooster) został założony w 1407 roku, poza murami miejskimi, na wschód od średniowiecznego miasta. Fundacja powstała dzięki wsparciu trzech zamożnych kupców: Huxera, Kruse i Swalbarta, z których część została później mnichami. Początkowo budowla była drewniana, wznoszenie murowanych zabudowań rozpoczęto w 1417 roku. Kościół klasztorny został wyświęcony w 1436 roku przez biskupa Heinricha II.  Żyli w nim zarówno mężczyźni jak i kobiety, zlokalizowani w odgrodzonych zabudowaniach i zasiadający w różnych miejscach w kościele: mniszki na galerii a mężczyźni na dole. Był największym zgromadzeniem klasztornym w Inflantach, łącznie przebywało w nim 85 braci i sióstr.
   Upadek klasztoru rozpoczął się już w 1525 roku w związku z postępującą reformacją, choć pozwolono mu nadal funkcjonować. W 1575 roku, w czasie wojny inflanckiej, klasztor został zaatakowany przez wojska Iwana Groźnego, które zrabowały i podpaliły zabudowania konwentu. Od tego czasu pozostaje on w ruinie. Mimo iż został opuszczony, przez długi czas wykorzystywany był przez lokalnych mieszkańców jako cmentarz.

Architektura

   Kościół klasztorny był obszerną, halową, trójnawową budowlą na planie prostokąta o wymiarach 24×56 metrów, z masywnymi, dwustopniowymi przyporami wzmacniającymi z zewnątrz każdą ścianę. Fasadę świątyni zdobił wspaniały, trójkątny szczyt o wysokości 35 metrów. W południowo – zachodnim rogu wzniesiono kaplicę św. Michała. Na północ od kościoła znajdowały się cztery skrzydła zabudowań klasztornych, tworzących wewnątrz prostokątny wirydarz.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego przetrwał kościół klasztorny, w postaci bardzo dobrze zachowanej trwałej ruiny z wszystkimi ścianami, a jedynie bez wewnętrznych filarów i zadaszenia. Z pozostałych zabudowań klasztornych pozostały tylko fundamenty, częściowo krużganki i pomieszczenia piwniczne. Klasztor udostępniony jest do zwiedzania, odbywają się w nim także liczne imprezy plenerowe, m.in. Festiwal Brygidy, koncert muzyki klasycznej i sakralnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego